top of page
background-image-2066855.jpg

Jsem fotografem Plzeňské Diecéze a Apoštolského Exarchátu Řeckokatolické církve - farnosti Plzeň.

Zároveň jsem rytířem řádu Maltézských rytířů a z toho titulu zaznamenávám všechny důležité aktivity našeho řádu v ČR. Dále spolupracuji s uměleckými galeriemi v Západních Čechách a sice v Plzni a s Galerií Klenová.

Fotografuji převážně vernisáže a umělecké předměty.

Pro tisk, spolupracuji s informačním serverem Šumavanet, který informuje návštěvníky Šumavy o dění v tomto regionu.

Máte- li zájem o nahlédnutí do těchto aktivit klikněte na jednotlivé odkazy níže.

                                                                      Jiří Strašek - Strasskow

bottom of page